Informaţii importante în caz de deces

În cazul în care are loc un deces în cercul de apropiaţi sau cunoscuţi, ceea ce regretăm profund, trebuie să urmaţi paşii următori:
1) Dacă decesul persoanei are loc în locuinţa acesteia, în primul rând trebuie informat ultimul doctor care l-a tratat. Dacă acesta nu este accesibil, se va anunţa un doctor de serviciu, de gardă, pentru constatarea decesului. Iar dacă nici acest lucru nu este posibil, se va anunţa la cea mai apropiată circă de poliţie.
2) Dacă decesul are loc într-un spital, paşii de mai sus vor fi urmaţi de către personalul calificat al spitalului.
3) Dacă persoana este găsita decedată, trebuie obligatoriu anunţată cea mai apropiată secţie de poliţie.
4) După constatarea decesului şi întocmirea şi completarea certificatului de deces (acesta este eliberat de medicul legist si trebuie să însoţească tot timpul decedatul), a se contacta o firma de servicii funerare la alegerea Dumneavoastra. Veţi fi cu siguranţă trataţi cu profesionalism, cu pietate şi spre mulţumirea Dumneavoastră.
5) Următoarele documente/acte sunt obligatoriu necesare în caz de deces şi trebuie avute la îndemână:

Dacă persoana decedată era necăsătorit(ă):
Certificatul de naştere în orginal, eliberat de Starea Civilă din oraşul natal. La emigranţi sau cetăţeni străini este valabilă şi o traducere legalizată în limba germană a certificatului de naştere. În cazul în care există o rectificare a numelui, eliberată după 1992, a se anexa la celelalte documente. Dacă exista un carnet de familie, este valabil doar în ediţie actuală.

Dacă persoana decedată era căsătorit(ă):
Certificatul de naştere în orginal, certificatul de căsătorie, eliberate de Starea Civilă din oraşul natal şi de la locul căsătoriei. La emigranţi sau străini este necesară şi traducerea legalizată în limba germană a documentelor. Preschimbarea numelor, eliberata după 1992 este necesară şi în cazul persoanei decedate şi în cazul soţului/soţiei. Dacă există un carnet de familie, este valabil doar în ediţie actuală.

Dacă persoana decedată era văduv(ă):
Certificatul de naştere în orginal, certificatul de căsătorie şi certificatul de deces al soţului/soţiei deja decedate, eliberate de Starea Civilă din oraşul natal, de la locul căsătoriei şi locul decesului. La emigranţi sau străini este necesară şi traducerea legalizată în limba germană a documentelor. Preschimbarea numelor, eliberată după 1992 este necesară şi în cazul persoanei decedate şi în cazul soţului/soţiei. Dacă există un carnet de familie, este valabil doar în ediţie actuală.

Dacă persoana decedată era divorţat(ă):
Certificatul de naştere în orginal, certificatul de căsătorie şi sentinţa de divorţ, eliberate de Starea Civilă din oraşul natal, de la locul căsătoriei şi judecătoria oraşului, unde s-a pronunţat divorţul. Sentinţa de divorţ să fie însoţită de numărul, antetul şi ştampila instituţiei care l-a eliberat. La emigranţi sau străini este necesară şi traducerea legalizată în limba germană a documentelor. Preschimbarea numelor, eliberată după 1992 este necesară şi în cazul persoanei decedate şi în cazul soţului/soţiei. Dacă există un carnet de familie, este valabil doar în ediţie actuală.

Nu aveţi în posesie nici un document original din România?
Acestea sunt necesare şi trebuie să vi le procuraţi de urgenţă. Vă amintim şi vă indicăm, că autorităţile germane(Starea Civilă, etc.) nu mai accepta din 1992 decât documente orginale.

Dacă persoana decedată era angajată în câmpul muncii:
Este necesar antetul şi adresa ultimului angajator, respectiv a Camerei de Muncă şi ultima retribuţie.

Dacă persoana decedată era pensionar(ă):
Ultima dovadă de pensie (dacă era căsătorit(ă), atunci şi cel al soţului/soţiei, pentru pensia de urmaş). La persoanele decedate, care erau căsătorite şi care primeau pensie, rentă din partea Casei de Pensii a statului, partenerul rămas primeşte contravaloarea rentei pe trei luni într-o singură sarjă. (Formulare OBLIGAŢII). În acest timp trebuie solicitată renta de urmaş la oficialităţile răspunzătoare.